Multilingual Turkish Dictionary

XIRDACA-XIRDACA

XIRDACA-XIRDACA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zər/Yavaş-yavaş, az-az, aheste-aheste, aramla. Xırdaca-xır-daca yağar yağışlar; Vurğun Səməd bu döv-ranı alqışlar. S.Vurğun. Bayır tərəfdən divar-ların dibi ilə uzanan sərv ağacları yenə də yavaş-yavaş tərpənir və qırmızı taxtapuşu xırdaca-xırdaca dınqıldadırdı. S.Rehimov.
sif. Kiçik-kiçik, balaca-balaca (çoxluq bildirir). Xırdaca-xırdaca uşaqlar.
[Ner-giz qocaya:] Amma [anamrn] göy donunun üstündə xırdaca-xırdaca çoxlu ağ çiçəklər var. Ə.Memmedxanlr.