Multilingual Turkish Dictionary

XIRTASATMA

XIRTASATMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

xırdasatma. qırdasatma. aşağlama. alçatma. xorlama. korlama. kiçitmə. kiçimsəmə. ufasatma. maydalatma. təhqirləmə. istehkar