Multilingual Turkish Dictionary

XITAVAT

XITAVAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

xıdavat. xırdavat. qıdavat. qırdavat.
oğnaq, ufaq təfəq, xıdavat, xırdavat yeməklər: kərəz > çərəz. yer yemiş. quruyemiş. dadlıq. qatış. qatıq. məzə

XITAVAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

xıdavat. xırdavat. qıdavat. qırdavat. qıvır zıvır. ıvır zıvır. ufaq təfəq. incik boncuq. incik mıncıq. oğnaq. ovnaq