Multilingual Turkish Dictionary

XOŞLANMAMAQ

XOŞLANMAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

başı xoş olmamaq. sevməmək

XOŞLANMAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yermək. yərmək. bəğənməmək. tiksinmək. iğrənmək. çəkinmək.
aş yermək: boylu qadının yeməyi bəğəməyib, qıvır zıvıra yerikləməsi