Multilingual Turkish Dictionary

XOŞQARAŞSIZLIQ

XOŞQARAŞSIZLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

xoşqarşısızlıq. xoşgörüsüzlük. keçirimsizlik. götürümsüzlük. ansayısızlıq. anlayışsızlıq. musamihəsizlik. toleranssızlıq