Multilingual Turkish Dictionary

XROMOSÖM(LAR)

XROMOSÖM(LAR) : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[yun. chroma
reng ve soma
cisim] biol. Heyvan ve bitki orqanizmlerinin hüceyre nüvelerinde olan ve müvafiq suretde boyadrldrqda aydrn suretde göze görünen cisimcikler (xromo-somlar hüceyre nüvesinin lazrmi ve daimi terkib hisseleridir, hüceyrenin maddeler mübadilesinde ve orqanizmlerin elamet ve xasselerinin bir nesilden başqa nesle irsen keçmesinde feal iştirak edirler).