Multilingual Turkish Dictionary

ABSOLVER

ABSOLVER : English Turkish

n. beraat ettiren; bağışlayan, hatayı bağışlayan; birini bir görev veya sorumluluktan azad eden kimse