Multilingual Turkish Dictionary

ABSTRACT ART

ABSTRACT ART : English Turkish

n. soyut sanat, tutumların ve duyguların soyut yöntemlerle ifade edildiği 20’nci yüzyıl sanat akımı