Multilingual Turkish Dictionary

BAALEBOS

BAALEBOS : English Turkish

n. (Yiddiş) her işe burunun sokan kimse, müdahaleci kimse, işgüzar