Multilingual Turkish Dictionary

BACHELARD

BACHELARD : English Turkish Phlosef

Gaston Bachelard.
1962 yılları arasında yaşamış olan Fransız bilim tarihçisi ve filozofu. Bachelard'ın düşünce ve öğretisi. aklın ve rasyonalitenin doğasını, öncelikle ve büyük ölçüde bilim tarihi üzerinde düşünmek suretiyle anlama yönünde bir çaba olarak değerlendirilebilir. Ona göre, bilim tarihi böyle bir işe fazlasıyla uygun düşer, çünkü akıl en iyi bilim, bilim de en iyi bilim tarihi anlaşıldığı zaman bilinebilir