Multilingual Turkish Dictionary

BADA BING

BADA BING : English Turkish

interj. bada-bing bada-boom, bir şeyin herhangi bir çaba harcamadan ve de kolayca tahmin edilebilir bir şekilde gerçekleşeceğini anlatan ünlem