Multilingual Turkish Dictionary

HABIRU TRIBES

HABIRU TRIBES : English Turkish

Habiru kabileleri, eski yazılarda adı geçen savaşçılar grubu (muhtemelen İsraillilerle ilgili olarak)