Multilingual Turkish Dictionary

JOB-SHARING

JOB-SHARING : English Turkish

n. iş paylaşımı, iki veya daha fazla çalışan arasında iş paylaşma