Multilingual Turkish Dictionary

LABORIST

LABORIST : English Turkish

n. işçi hakları savunucusu, işçi haklarını savunan kimse (ayrıca labourist)