Multilingual Turkish Dictionary

RADIATION EMITTING EQUIPMENT

RADIATION EMITTING EQUIPMENT : English Turkish Nuclear Science

ışınım(rad.)yayıcı aygıt,radyas.yayan aygıt(cihaz) radiation energy radyasyon enerjisi