Multilingual Turkish Dictionary

SAFEKEEPING CHARGE

SAFEKEEPING CHARGE : English Turkish

muhafaza/saklama ücreti, mülkiyetin gözetimi ve idamesi için ödenen para