Multilingual Turkish Dictionary

SAINT HELENA

SAINT HELENA : English Turkish

n. Azize Helena Adası, Atlantik Okyanusu'nda Güney Amerika ve Afrika arasında volkanik bir ada; (c
c330), 313'te Hristiyan olan I. Konstantin'in annesi