Multilingual Turkish Dictionary

TAB KEY

TAB KEY : English Turkish

körsırı belirli bir mesafe veya bir sonraki durak noktasına kadar ilerletmek için kullanılan tuş