Multilingual Turkish Dictionary

Y'ALL

Y'ALL : English Turkish

pron. "you all (siz hepiniz)", siz hepinin "you (sen)" zamirinin çoğulu (iki veya daha fazla kişiye hitap ederken kullanılır); başkalarını da temsil eden bir kişiye hitap ederken kullanılan "you (siz)" biçimi