Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇLEMEK

ÜÇLEMEK : Turkish Turkish

ir türden olan üç şeyi biraraya getirmek, üçe çıkarmak

ÜÇLEMEK : Turkish Turkish

ürünün üçte birine karşılık, toprağını kiraya vermek

ÜÇLEMEK : Turkish Turkish

tarlayı üç kez sürmek