Multilingual Turkish Dictionary

DALKURUTAN

DALKURUTAN : Turkish Turkish

kabuk altındaki odun katında oyuklar açarak dişbudak sürgünlerini ve zeytin dallarını kurutan kınkanatllı böcek (hylesinus oleiperda)