Multilingual Turkish Dictionary

DAMA TAHTASI

DAMA TAHTASI : Turkish Turkish

üzerinde dama oynanan tahta

"DAMA TAHTASI" IN Other Languages

DAMA TAHTASI : Turkish English

n. draughtsboard, draughtboard, chequerboard

DAMA TAHTASI : Turkish French

damier [le]