Multilingual Turkish Dictionary

HABER ÇIKMAMAK

HABER ÇIKMAMAK : Turkish Turkish

(biri ya da bir şey için) beklenen bilgi gelmemek