Multilingual Turkish Dictionary

LAİKLEŞTİRMEK

LAİKLEŞTİRMEK : Turkish Turkish

dinle ilgili olmayan işleri dinsel görüşlerin dışında tutmak

LAİKLEŞTİRMEK : Turkish English

v. laicize, secularize

LAİKLEŞTİRMEK : Turkish French

laïciser, séculariser