Multilingual Turkish Dictionary

TAHTABOŞ

TAHTABOŞ : Turkish Turkish

damın, en çoğu çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, °taraça