Multilingual Turkish Dictionary

ULUSLAR ARASI HUKUKA AYKIRI BİR FİİL

ULUSLAR ARASI HUKUKA AYKIRI BİR FİİL : Turkish English Hukuk

internationally wrongful act uluslar arasý hukuka aykýrý fiilin ya da belirli bir faaliyetin bir uluslararasý hukuk