Multilingual Turkish Dictionary

English Turkish Nuclear Science

English Turkish Nuclear Science
ACTIVATION FOIL : English Turkish Nuclear Science

ışınırlık folyesi,aktivasyon folyesi

ACTIVE : English Turkish Nuclear Science

etkin, aktif

ACTIVE COMPONENT : English Turkish Nuclear Science

etkin bileşen,aktif bileşen

ACTIVE FAULT : English Turkish Nuclear Science

aktif fay

ACTIVE FOCUS : English Turkish Nuclear Science

aktif odak

ACTIVE LATTICE : English Turkish Nuclear Science

aktif örgü

ACTIVE VALENCE : English Turkish Nuclear Science

etkin değerlik

ACTIVITY : English Turkish Nuclear Science

aktivite, aktiflik

ACUTE EXPOSURE : English Turkish Nuclear Science

anlık ışınlanma,kısa süreli ışınlama,anı ışınlanma

ADAPTABLE : English Turkish Nuclear Science

uyarlanabilir

ADDITION : English Turkish Nuclear Science

toplama (mat),ekleme, katma (kimya)

ADDITION REACTION : English Turkish Nuclear Science

katılma tepkimesi

ADDITIVES : English Turkish Nuclear Science

katkı maddeleri

ADHERENT : English Turkish Nuclear Science

yapışkan

ADHESION : English Turkish Nuclear Science

tutunma, yapışma

ADHESIVE : English Turkish Nuclear Science

yapıştırıcı

ADHESIVE FORCES : English Turkish Nuclear Science

adezyon kuvvetleri

ADIABATIC : English Turkish Nuclear Science

dyabatik, ısısalmaz

ADJACENT CHANNEL : English Turkish Nuclear Science

komşu kanal