Multilingual Turkish Dictionary

English To Turkish

English To Turkish
X.80 : English Turkish Haberlesmesi

Devre anahtarlamalı hizmetler için alışveriş işaretlerinin haberleşmesi

X.92 : English Turkish Haberlesmesi

Eşzamanlı PDN’ler için varsayımsal referans bağlantıları

X.96 - : English Turkish Haberlesmesi

PDN’lerde çağrı ilerleme işaretleri

XAPIA : English Turkish Haberlesmesi

(X.400 Application Programming Interface Association, X.400 Uygulama Programlama Arabirim Birliği)
X.400 e-mail hizmetlerine arabirim tanımlamalarını standartlaştırmak için oluşturulmuş tüzel kişilik. Diğer API’ler, VIM ve MAPI gibi, Xapia tamamlandığın

XENIX : English Turkish Haberlesmesi

Eski, PC’ler için Unix tabanlı
bit işletim sistemi

XPL : English Turkish Haberlesmesi

Carrier Private Line (Taşıyıcı Özel Hattı)

XS : English Turkish Haberlesmesi

Taşıyıcı tarafından anahtarlanmış

ZULU DATE : English Turkish Haberlesmesi

İngiltere Greenwich’de o anki tarih