Multilingual Turkish Dictionary

Persian(Farsi) To Azerbaijani

Persian(Farsi) To Azerbaijani
زیبا : یابانجی سوزلره قارشی

eybet(izah: (eyi bet. iyi bet). gözəl. qəşəng.)

زیبا : یابانجی سوزلره قارشی

xoşgül(izah: yoşgül. < yoğşul. gözəl. qəşəng.)

زیبا : یابانجی سوزلره قارشی

önlü(izah: { < ön: üz. ( # önsüz: çirkin)}. gözəl. qəşəng. sulu. sövül. sövməli.)

زیبا : یابانجی سوزلره قارشی

sunğur(izah: gözəl. şik.)

زیبا : یابانجی سوزلره قارشی

yax(izah: gözəl.
yax şehir.
yax qız.
yax dağ.)

زیبایی : یابانجی سوزلره قارشی

çırallıq(izah: gözəllik.)

زیبنده : یابانجی سوزلره قارشی

uğurlu(izah: uğruq.)

زیبنده : یابانجی سوزلره قارشی

yax(izah: gözəl.
yax şehir.
yax qız.
yax dağ.)

زیبنده : یابانجی سوزلره قارشی

yamlı(izah:
yamlı yaxlı: şayistə.)

زیبنده : یابانجی سوزلره قارشی

yaraşıq(izah: yarşıq. yarşaq. yarşın. yarşan. yaraşay. şayistə. layiq. yaraşqan sayavar > səzavar(fars).)

زیبنده : یابانجی سوزلره قارشی

iyin(izah:
iyin kişilər.)

زیبیل : یابانجی سوزلره قارشی

artal(izah: artqal. aşğal. qoğuq. qovuq.)

زیبیل : یابانجی سوزلره قارشی

aşqal(izah: < dışqal. dışqı.)

زیبیل : یابانجی سوزلره قارشی

dışqa(izah: işiyə atmalı
aşqal..)

زیبیل : یابانجی سوزلره قارشی

qəzil(izah: (< qazul< qazmaq).aşqal.)

زیبیل : یابانجی سوزلره قارشی

süpüt(izah: aşqal. çöp. dəğərsiz.)

زیبیل چی : یابانجی سوزلره قارشی

çöpçü(izah: aşqalçı)

زیبیلچی : یابانجی سوزلره قارشی

çürükçu(izah: çöpçü. qaramsuq. qaramsıq. qaramsar. qarasevmiş. qarabaxan. qaraqaran. bədbin.)

زیبیل‌خانا : یابانجی سوزلره قارشی

süpgə(izah: süprüntülərin atıldığı yer. küllük. aşqalaq..)

زیبیل‌‌خانه : یابانجی سوزلره قارشی

külsər(izah: küllüxanağ.)

زیبیل‌لیک : یابانجی سوزلره قارشی

ataqlıq