Multilingual Turkish Dictionary

Persian(Farsi) To Azerbaijani

Persian(Farsi) To Azerbaijani
ضد حمله : یابانجی سوزلره قارشی

qarşı ataq(izah: qarşı saldırı. qarşı hicum.)

ضد خود : یابانجی سوزلره قارشی

özatan(izah: özünə qarşı olan.)

ضد شیطان : یابانجی سوزلره قارشی

savınğar(izah: yavınqar. (yavanı, şərri, düşmən qoğan).)

ضد زهر : یابانجی سوزلره قارشی

atağı(izah: (ata ağı). ağatan (ağı atan). ağı qaytarğıc. ziddi səmm. pad zəhr.)

ظهور ائدن : یابانجی سوزلره قارشی

atan(izah: çıxan. doğan..)

ظهورکردن : یابانجی سوزلره قارشی

aşğalmaq

ظهور اولیه : یابانجی سوزلره قارشی

qoluc(izah: hər nəyin ilkin görüşü, çıxışı, başlanqıcı, baş, gözə çarpan bölümü.
qolucundan bəlliydi.)

ظهور افول : یابانجی سوزلره قارشی

çıxış batış

ظهور : یابانجی سوزلره قارشی

çıxış(izah:
zihur o uful: çıxış çöküş.)

ظهور : یابانجی سوزلره قارشی

çıxış(izah: enik (< enmək))

ذکر دئمک : یابانجی سوزلره قارشی

oxnuşmaq(izah: adalmaq)

ذکر دئمک : یابانجی سوزلره قارشی

oxuşmaq(izah:
)

ذکر ائدمک : یابانجی سوزلره قارشی

adalmaq

ذکر اولونموش : یابانجی سوزلره قارشی

anğılı(izah: anılmış. məzkur.)

ذکر : یابانجی سوزلره قارشی

qaraş(izah:
fikr zikr: oy qaraş.)

ذکر : یابانجی سوزلره قارشی

yırqança(izah: (yavaş yavaş oxunan zikir).
namazın qılıb yırqancasın ötdü.)

ضیق : یابانجی سوزلره قارشی

sıq(izah: tıq. dar.)

زیگزاق : یابانجی سوزلره قارشی

urala(izah: (yol). burağaş. dolağaş.
burala (ziqzaq) tikiş: iğnardı (iğnə ardı).)

زیگزاق : یابانجی سوزلره قارشی

qayçıq(izah: qıyçıq. devçev < devir çevir.)