Multilingual Turkish Dictionary

Persian(Farsi) To Azerbaijani

Persian(Farsi) To Azerbaijani
زیراو بم کردن : یابانجی سوزلره قارشی

dəngitmək

زیل : یابانجی سوزلره قارشی

oy(izah:
üçboy: müsəlləs.
dördboy: mürəbbə'. beşboy.)

زیل : یابانجی سوزلره قارشی

işgə(izah: tiz. iti. incə. incğə.
incə səs.)

ضلع : یابانجی سوزلره قارشی

oy(izah:
üç boylu biçim: üç zil'li. forma.)

ضلع‌ : یابانجی سوزلره قارشی

dal(izah: qol. yan dura. xətt. qır. yan. kəsim.
dörd kəsimlər.)

ضلع : یابانجی سوزلره قارشی

qıran(izah: – iki qıran: iki zil’li. – üç qıran: üç zil’li. – dörd qıran: dörd zil’li. beş qıran: beş zil’li. – on qıran: on zil’li.)

زیمامی ایمور را در دست گرفتن : یابانجی سوزلره قارشی

cilovlamaq(izah: dolandırmaq.)

زمستانی : یابانجی سوزلره قارشی

qışlıq(izah: qışlaq.
qışlıq ev, yurd.)

ضمناً : یابانجی سوزلره قارشی

dolayın(izah: astırın.)

ضمنی : یابانجی سوزلره قارشی

dolaylı(izah: ara.
zimni intixab
ara seçimi.)

زین کردن : یابانجی سوزلره قارشی

atrımlamaq(izah: aşrımlamaq. zin yaraqlamaq yəhərləmək.)

زین و برگ : یابانجی سوزلره قارشی

aşırma(izah: atırma. ( > adrəm (fars)). atın, nərsənin yarağı, zin o bərg.)

زنا کردن : یابانجی سوزلره قارشی

ütüşmək

زنازادا : یابانجی سوزلره قارشی

sındı(izah: (sınıq yola olmuş cocuq).)

زندان : یابانجی سوزلره قارشی

avaq(izah: abaq (< av). qamaq. türmə..)

زندان : یابانجی سوزلره قارشی

quyçal(izah: quçal. (yeraltı türmə).)

زینده : یابانجی سوزلره قارشی

çağan(izah: canlı.
çağan yaşam.)

زینده : یابانجی سوزلره قارشی

diril.(izah:
. altına, dəmir azmaz, ölülər diril verməz, yaşlılar gəniclənməz, çoğan dönüb, evlər yıxar demişlər.)

زندگی نامه : یابانجی سوزلره قارشی

yaşlam

زندگی نامه : یابانجی سوزلره قارشی

yaşuğ(izah: (yaşluğ).)

زندگی : یابانجی سوزلره قارشی

yaşayış(izah: yaşav. yaşın. yaşam. həyat. (# yatım: ölüm.).
yaşın yatım savaşı: ölüm dirim dalaşı.)

زندگی : یابانجی سوزلره قارشی

yürüm(izah:
mərg o zindəgi: ölüm yürüm: ölüm dirim.)

زیپ : یابانجی سوزلره قارشی

kiç(izah: (keçirmək)..
kiçin qapatmaq. kiçləmək.. zipləmək.)