Multilingual Turkish Dictionary

Persian(Farsi) To Azerbaijani

Persian(Farsi) To Azerbaijani
زیپلمک : یابانجی سوزلره قارشی

kiçləmək(izah: kiçin qapatmaq.)

زیر آبی : یابانجی سوزلره قارشی

suvasti(izah: (suv asti). su altı)

زیر بخش : یابانجی سوزلره قارشی

öləkcə(izah: alt bölüm.)

زیر بم : یابانجی سوزلره قارشی

dalqa(izah: şəpə.)

زیر دریایی : یابانجی سوزلره قارشی

suvasti(izah: (suv asti). su altı.
suastı gəmi.)

زیر زدن : یابانجی سوزلره قارشی

aşırmaq(izah: oğrulamaq.
onun var yoxun aşırıb, bir sözdə edmədilər: onun var yoxun yeyib, heç bir sözündə açmadılar (danışmadılar).)

زیر : یابانجی سوزلره قارشی

aş(izah: as. alt. (baş: yuxari))

زیر : یابانجی سوزلره قارشی

aşağ(izah: dib. ast.
aşağıya: dibə. asta.)

زراعت : یابانجی سوزلره قارشی

itiz(izah: əkin.)

زیربنا ریختن : یابانجی سوزلره قارشی

yastağlamaq(izah: asdarlamaq.. atqurlamaq. bir qurumun, işin, yapının təməl qatın qurmaq.)

زیربنا : یابانجی سوزلره قارشی

yastaq(izah: asdarlıq. atqur. bir qurumun, işin, yapının təməl qatı, bölümü.)

زیردست : یابانجی سوزلره قارشی

qolas(izah: (qolastı).. (qol, əl altında olan. əl çatan.)..)

زره : یابانجی سوزلره قارشی

savut(izah: qalxan)

زیرئه : یابانجی سوزلره قارشی

kitəl(izah:
)

زیرک : یابانجی سوزلره قارشی

kəsik(izah: qırıq.)

زیر بار رفتن : یابانجی سوزلره قارشی

yükünmək

زیر صفر : یابانجی سوزلره قارشی

nol aşaq(izah: sıfır altı ( # nol daşaq: sıfır üstü).)

زیردست : یابانجی سوزلره قارشی

altuğ(izah:
(əl altı).)

زیرساخت : یابانجی سوزلره قارشی

artın(izah: hər nəyin, üstündə oturduğu kökü, yeri, təməli. fond. bünyad. əsas. fondation.)

زیرساخت : یابانجی سوزلره قارشی

artın.(izah: hər nəyin bar olan, bulunduğu, üstündə oturduğu kökü, yeri, təməli..)

زیرسازی کردن : یابانجی سوزلره قارشی

yastağlamaq(izah: asdarlamaq.. atqurlamaq. bir qurumun, işin, yapının təməl qatın qurmaq.)

زیرسازی : یابانجی سوزلره قارشی

yastaq(izah: asdarlıq. atqur. bir qurumun, işin, yapının təməl qatı, bölümü.)

زیرسیگاری : یابانجی سوزلره قارشی

dulaç(izah: çubağaltı.)