Multilingual Turkish Dictionary

Persian(Farsi) To Azerbaijani

Persian(Farsi) To Azerbaijani
ظروف مرتبطه : یابانجی سوزلره قارشی

iləgiş dışlar: birbirinə qablar: mürtəbit qablar

زیروه : یابانجی سوزلره قارشی

aşun(izah: başna)

زیستن : یابانجی سوزلره قارشی

durqalmaq(izah: yaşayıb sürmək.)

زیور آلات : یابانجی سوزلره قارشی

astığ

زیور آلات : یابانجی سوزلره قارشی

çalpa çulpa

زیور آلات : یابانجی سوزلره قارشی

taxmacalar

زیور : یابانجی سوزلره قارشی

çalpa(izah: (çalmaq). aslalan, taxılan bər bəzək. şal şalqqatar.)

ضیا : یابانجی سوزلره قارشی

çaxın(izah: ışıq. yaltı. nur.)

ضیا : یابانجی سوزلره قارشی

yarığ(izah: yaruğ. ışıq.
göz yarığım (ışığım).
göz yarığdan, diz gücdən oldu.)

زياده‌چرب‌ : یابانجی سوزلره قارشی

yağlı(izah: baydu.)

زيادشدن‌ : یابانجی سوزلره قارشی

artmaq

زیاد : یابانجی سوزلره قارشی

kən(izah: çox. artıq.
kən danışma.
tanrım bundan kənitsin: allah bundan çox edsin)

زياد : یابانجی سوزلره قارشی

ulba(izah: bol.)

زیاده : یابانجی سوزلره قارشی

aşıq(izah: köp. köprak.)

زیاده رو : یابانجی سوزلره قارشی

atıcı(izah: ötücü.)

زیاده رو : یابانجی سوزلره قارشی

ötücü(izah:
ötücülük: ifratkarlıq.)

زیاده : یابانجی سوزلره قارشی

artıq(izah:
ziyadə qalan: aşratı.
aşratı param qalmadı.)

زیاده‌خواه : یابانجی سوزلره قارشی

sansar

زیادت : یابانجی سوزلره قارشی

artız(izah: aşaz....)

زیادی : یابانجی سوزلره قارشی

aşratı(izah: aşratı param qalmadı.)

زیادتر : یابانجی سوزلره قارشی

kənrək(izah:
kənrək kəmrək: çoxraq azraq.
kənrək versən qosar, kəmrək versən küsər)

زیافت : یابانجی سوزلره قارشی

qonaqlıq(izah: sıy.
bəzm o ziyafət: sıy sür.)

ضیافت : یابانجی سوزلره قارشی

aşana(izah: yemək qonaqlığı.)