Multilingual Turkish Dictionary

Persian(Farsi) To Azerbaijani

Persian(Farsi) To Azerbaijani
ضیافت : یابانجی سوزلره قارشی

qonaqlıq(izah:
qonaqlıq, ziyafət vermək: aş aşıtmaq.)

ضیا‌لی : یابانجی سوزلره قارشی

yarqın(izah: aydın. ışğın. çaxşın. ışıqlı.)

زیان ائدمک : یابانجی سوزلره قارشی

itikmək(izah:
)

زیان گؤرمک : یابانجی سوزلره قارشی

çalbınmaq(izah: çarpınmaq. çırpınmaq. çıpınmaq. çəpinmək. çatınmaq.)

زیان وئرن : یابانجی سوزلره قارشی

oğucu(izah: ovucu.)

زیان وئرمک : یابانجی سوزلره قارشی

çalbırmaq(izah: çalbıtmaq. çarpırmaq. çarpıtmaq. çırpıtmaq. çıpıtmaq. çəpitmək.)

زیان : یابانجی سوزلره قارشی

çalbıntı(izah: çarpıntı. çırpıntı. çıpıntı. çəpinti.)

زیان : یابانجی سوزلره قارشی

çoğ(izah: (çov. kor).)

زیان : یابانجی سوزلره قارشی

itgi(izah: qoğuc. batqı. toxunc. çapa. şəpə. salpa. yalpa. dalqat. dalqum. dalqaş. üzük. zərər.)

زیان : یابانجی سوزلره قارشی

itik(izah: –bu işdə itik yox: bu işdə ziyan yox.)

جبران زیان کردن : یابانجی سوزلره قارشی

qorqatmaq

تلافی زیان کردن : یابانجی سوزلره قارشی

qorqatmaq

زیانکار : یابانجی سوزلره قارشی

çoğar(izah: (çov. kor).)

زیارت ائدمک : یابانجی سوزلره قارشی

olqutmaq

زیارت کردن : یابانجی سوزلره قارشی

araqalğamaq(izah: görüş, qulluq şərəfinə nayil olmaq. böyük, qudsal birinin qulluğuna, hizuruna çatmaq.)

زیارت : یابانجی سوزلره قارشی

qarıq(izah: görüş.)

زیارتگاه : یابانجی سوزلره قارشی

ağlıman(izah: avlıman..dəxil düşülən yer.)

زیارتگاه : یابانجی سوزلره قارشی

sınaqut(izah: (sin+qut). qutsal gorgan.)

زینت وئرمه : یابانجی سوزلره قارشی

yasalamaq(izah: bəzəmək. süsləmək.)

زغال سنگ : یابانجی سوزلره قارشی

qara daş(izah: daş kömür.)

زهدان : یابانجی سوزلره قارشی

qoval(izah: (< kov).)

ظهر به خیر : یابانجی سوزلره قارشی

tuşuğra(izah: tuşğur. günortaz xeyir)

ظهر : یابانجی سوزلره قارشی

günorta(izah: (# tünorta).)

ظهر : یابانجی سوزلره قارشی

tüş(izah: (düş: dal. dalı). (günün dalı yatan öğü (çağı). günorta. günörtə.)