Multilingual Turkish Dictionary

Persian(Farsi) To Azerbaijani

Persian(Farsi) To Azerbaijani
زمخت : یابانجی سوزلره قارشی

küt(izah: yoğun. qaba.)

زوموخت : یابانجی سوزلره قارشی

tonqa(izah: gobud.
sözü onqa, yüzü tonqa. (onqa: doğru ). (tonqa: gobud))

زون : یابانجی سوزلره قارشی

ağda(izah: bəxş.)

زوو : یابانجی سوزلره قارشی

yovağ(izah: (yoğ bağı). bağvəhş..)

زور دئمه : یابانجی سوزلره قارشی

asdav(izah:
basdava son qoymaq.)

زور : یابانجی سوزلره قارشی

asıv(izah: basuv.)

زور : یابانجی سوزلره قارشی

asnağ(izah: fişar.)

زور : یابانجی سوزلره قارشی

çat(izah: tab. dart. güc.)

زورا دوشمک : یابانجی سوزلره قارشی

qısılmaq

زورا دوشورمک : یابانجی سوزلره قارشی

qısıtmaq(izah:
ozüvü çox qısıtma.)

زورا قویماق : یابانجی سوزلره قارشی

asnatmaq

زوردا اولماق : یابانجی سوزلره قارشی

asırğanmaq

زورلا : یابانجی سوزلره قارشی

güclə(izah: qıtıqıtına. çətinliklə. zəhmətlə. əziyyətlə. basqıyla. güclə. çatır çatır. güclə. çalabca. sürükləyərək.)

زرلاما : یابانجی سوزلره قارشی

salıq(izah: təhmil..,)

زورلاماق : یابانجی سوزلره قارشی

gücəmək(izah:
gücəmədən keçinqıl, çeğniyibən utunqıl.)

زورلانماق : یابانجی سوزلره قارشی

qıynalmaq(izah: qıyınlanmaq. gücənmək. güclük çəkmək.)

زورلانمیش : یابانجی سوزلره قارشی

yükük(izah:
yükük işlər.)

زورلایان : یابانجی سوزلره قارشی

aşan(izah: gücləyən.)

زورلو : یابانجی سوزلره قارشی

tovlu(izah: tovğuc
tovuc.)

ذوب شده : یابانجی سوزلره قارشی

əriz(izah: (ərgiz). əritilmiş.
əriz su: buz, qardan ərirkən əldə edilən su.)