Multilingual Turkish Dictionary

Persian(Farsi)

Persian(Farsi)
آهنگیدن : یابانجی سوزلره قارشی

yeltənmək(izah:
)

آهنگساز : یابانجی سوزلره قارشی

surğac(izah:
)

آهن خیش : یابانجی سوزلره قارشی

gəvən(izah: saban dəmiri. pulluq dəmiri.)

آهن گداخته : یابانجی سوزلره قارشی

qortağ(izah: ərik dəmir, qurquşum.)

آهن ربا : یابانجی سوزلره قارشی

dəmir soran(izah: dəmir qapan.)

آهسته خوی : یابانجی سوزلره قارشی

dənik(izah:
)

آخر : یابانجی سوزلره قارشی

uc(izah: nərsənin ən sonu.)

آخر : یابانجی سوزلره قارشی

ucun(izah: (nərsənin sonu).
ucunda: nəhayətdə.-ucun gözlə: nəhayətin bəklə.)

آخرین : یابانجی سوزلره قارشی

geyinki(izah: sonunku.. son.
geyinki kərə.)

آخر : یابانجی سوزلره قارشی

itə(izah:
bitə ki gəlib çıxdınız.
bitə, mən deyənə yetişdin.
allah bitəsin gözləsin.)

آخر : یابانجی سوزلره قارشی

itəgi(izah: sonu aqibət
bitəgi gəlib çıxdıq)

آخر : یابانجی سوزلره قارشی

son(izah:
işlərin izi qolay gəlsin.
işi izindən yox başından başla)

آخر : یابانجی سوزلره قارشی

son(izah: doluq
doluq sözün nədir.)

آخیر : یابانجی سوزلره قارشی

daban(izah: son.
il dabanı: il sonu. il axiri.
dabanda: sonda.)

آخرده : یابانجی سوزلره قارشی

ucun(izah: sonunda.
ucun, qonan köçər.)

آخرت : یابانجی سوزلره قارشی

alacun(izah: < ala acun: alağı (başqa) açun. obür dünya.)

آخرت : یابانجی سوزلره قارشی

ayağ(izah:
alah ayağın saxlasın.- ayağ günü: qiyamət.)

آخرین : یابانجی سوزلره قارشی

sonuncu(izah: qalançı
qalançı sözüm budur ki
qalançı əsən: sonuncu səlam)

احمق : یابانجی سوزلره قارشی

aşqafa(izah: abdal. başıboş)

احمق : یابانجی سوزلره قارشی

aykal(izah: bayağı beyinli.)

احمق : یابانجی سوزلره قارشی

unaq(izah: kala keh.)

احمق : یابانجی سوزلره قارشی

çalıq(izah: ağlı qıt. xol.)

احمق : یابانجی سوزلره قارشی

kağıl(izah: (içi boş). cahil. səfeh.)