Multilingual Turkish Dictionary

Persian(Farsi)

Persian(Farsi)
عقل : یابانجی سوزلره قارشی

san(izah:
sana gəlməz, başa gələr: ağla gəlməz, başa gələr.
sana sığmaz, baş sıxar.)

عقلده توتماق : یابانجی سوزلره قارشی

əlingəmək

عاغیللی : یابانجی سوزلره قارشی

ilgəli(izah:
bilgəli baş, yük olmamış ayağa.)

عغیللی : یابانجی سوزلره قارشی

usçu(izah: us, ağıl qoyan. aqil.)

عقل‌سیز : یابانجی سوزلره قارشی

kağıl(izah: (içi boş). cahil. səfeh.)

آغیر تهلکه : یابانجی سوزلره قارشی

tağar(izah: < toğar. tuğar.(< tuğ) (iki dalqa arasında oluşan qorxunc oyuq).)

آغلا گلر : یابانجی سوزلره قارشی

ansınaq(izah: təsəvvür olunar. qabili təsəvvür.)

به عقل خطور کردن : یابانجی سوزلره قارشی

sanlanmaq

آغلا گلمز : یابانجی سوزلره قارشی

ansınaz(izah: ansınmaz.)

آغلا گتیرمک : یابانجی سوزلره قارشی

ansınıtmaq

آغلی : یابانجی سوزلره قارشی

ağlı(izah:
ağlı kəsmək: ağlı yetmək. ağlı ərmək.)

آغشتن : یابانجی سوزلره قارشی

sıvamaq(izah: suvamaq.)

آغوش : یابانجی سوزلره قارشی

göğüs(izah:
dər ağuş edmək
qucaqlamaq. qolların sarmaq.)

آغشته : یابانجی سوزلره قارشی

sağız(izah: sarğız..)

آه و افسوس : یابانجی سوزلره قارشی

ökük(izah: ahvay)

.آهنگ دوزلتمک : یابانجی سوزلره قارشی

surğatmaq(izah: (< sürmək: axıtmaq). bəstəkarlıq edmək.)

آهنگ سؤیلمک : یابانجی سوزلره قارشی

sağramaq(izah: sayramaq. səyrəmək. səğrimək. {sərimək. soğramaq. soyğarmaq. söyləmək}. ötmək. oxumaq. əzgirmək.)

آهنگ : یابانجی سوزلره قارشی

çağ(izah: düzən.
çağsız: düzənsiz. ahənglə çalmaq: çağlamaq.
ahəng vermək: çağlamaq.)

آهنگ : یابانجی سوزلره قارشی

çalıt(izah: çalğı (musiqi) tikəsi.)