Multilingual Turkish Dictionary

Germany To Turkish

Germany To Turkish
ZUSAMMENARBEIT : German Turkish

işbirliği, ortak çalışma

ZUSAMMENARBEITEN : German Turkish

işbirliği yapmak, birlikte çalışmak

ZUSAMMENBRECHEN : German Turkish

yıkılmak, mahvolmak, çökmek

ZUSAMMENBRINGEN : German Turkish

ir araya getirmek

ZUSAMMENBRUCH : German Turkish

çökme, yıkılma

ZUSAMMENFAHREN : German Turkish

çarpışmak: ürkmek

ZUSAMMENFALLEN : German Turkish

yıkılmak, çökmek; aynı zamana rastlamak

ZUSAMMENFASSEN : German Turkish

ir araya getirmek; özetini çıkarmak

ZUSAMMENFASSUNG : German Turkish

özet

ZUSAMMENFINDEN : German Turkish

de. buluşmak

ZUSAMMENGEHÖREN : German Turkish

irbirine bağlı olmak, birbirini tamamlamak

ZUSAMMENGESETZT : German Turkish

irleşik, bileşik

ZUSAMMENHANG : German Turkish

ağlantı, ilgi; (metin) bağlam

ZUSAMMENHÄNGEN : German Turkish

ilişkili olmak, (birbirine) bağlı olmak, aralarında bir ilgi bulunmak

ZUSAMMENKLAPPEN : German Turkish

katlamak; bayılmak

ZUSAMMENKOMMEN : German Turkish

ir araya gelmek, toplanmak; buluşmak

ZUSAMMENKUNFT : German Turkish

karşılaşma; buluşma

ZUSAMMENLEBEN : German Turkish

irlikte yaşamak

ZUSAMMENLEGEN : German Turkish

ir araya koymak, toplamak

ZUSAMMENNEHMEN : German Turkish

toplamak; de. kendini toparlamak, kendini tutmak

ZUSAMMENPASSEN : German Turkish

irbirine uymak, yakışmak

ZUSAMMENPRALLEN : German Turkish

çarpışmak

ZUSAMMENRUFEN : German Turkish

ir araya çağırmak, toplamak

ZUSAMMENRÜCKEN : German Turkish

irbirine yaklaştırmak, sıkıştırmak

ZUSAMMENSCHLAGEN : German Turkish

dayak atmak; paramparça etmek