Multilingual Turkish Dictionary

Germany To Turkish

Germany To Turkish
ZUSAMMENSCHRUMPFEN : German Turkish

üzülmek, buruşmak

ZUSAMMENSEIN : German Turkish

ir arada olma, toplantı

ZUSAMMENSETZEN : German Turkish

ir araya getirmek, bírleştirmek; de. oluşmak (aus,
den)

ZUSAMMENSTELLEN : German Turkish

ir araya getirmek; derlemek, düzenlemek

ZUSAMMENSTOSS : German Turkish

çarpışma

ZUSAMMENSTOSSEN : German Turkish

çarpışmak

ZUSAMMENTREFFEN : German Turkish

çatışmak, aynı zamana rastlamak; buluşmak; karşılaşmak

ZUSAMMENZIEHEN : German Turkish

toplamak; de. büzülmek, çekmek

ZUSAMMENZÄHLEN : German Turkish

yekün almak, toplamak

ZUSATZ : German Turkish

ek, ilave

ZUSCHAUER : German Turkish

seyirci

ZUSCHAUNEN : German Turkish

akmak, seyretmek

ZUSCHICKEN : German Turkish

göndermek, yollamak

ZUSCHLAG : German Turkish

ek ücret, ücret farkı

ZUSCHLAGEN : German Turkish

vurmak, çarpmak

ZUSCHLIESSEN : German Turkish

kilitlemek

ZUSCHRAUBEN : German Turkish

vidalayarak kapamak

ZUSCHREIBEN : German Turkish

hesaba geçirmek; üzerine almak

ZUSCHRIFT : German Turkish

mektup

ZUSCHUSS : German Turkish

para yardımı

ZUSEHEN : German Turkish

seyretmek, bakmak; dikkat etmek

ZUSENDEN : German Turkish

göndermek, yollamak

ZUSETZEN : German Turkish

katmak, eklemek; sıkıştırmak, rahatsız etmek

ZUSICHERN : German Turkish

garanti etmek, temin etmek

ZUSPITZEN : German Turkish

de. ciddileşmek, kritikleşmek