Multilingual Turkish Dictionary

Germany To Turkish

Germany To Turkish
ZUSPRECHEN : German Turkish

avutmak; yüreklendirmek, cesaret vermek; (hak, yetki vs.) tanımak

ZUSPRUCH : German Turkish

yüreklendirme; avutma

ZUSTAND : German Turkish

durum

ZUSTANDE : German Turkish

:-bringen başarmak, gerçekleştirmek
kommen olmak, gerçekleşmek

ZUSTEHEN : German Turkish

(yapılması, gerçekleştirilmesi vb.) birinin hakkı olmak, onun görevi olmak, ait olmak

ZUSTELLEN : German Turkish

teslim etmek, vermek

ZUSTIMMEN : German Turkish

uygun görmek, onaylamak

ZUSTIMMUNG : German Turkish

onay, rıza

ZUSTOSSEN : German Turkish

aşına gelmek

ZUSTÄNDIG : German Turkish

yetkili; ilgili

ZUSÄTZLICH : German Turkish

ek

ZUTAGE : German Turkish

:-bringen ortaya çıkarmak
treten ortaya çıkmak

ZUTATEN : German Turkish

(ç.) içindekiler, bileşenler, malzeme

ZUTEILEN : German Turkish

ayırmak, tahsis etmek

ZUTRAGEN : German Turkish

getirmek; de olmak, cereyan etmek

ZUTRAUEN : German Turkish

yapabileceğine inanmak

ZUTRAUEN (1) : German Turkish

güven

ZUTRAULICH : German Turkish

güvenen; (hayvan) munis, uysal, sokulgan

ZUTREFFEN : German Turkish

doğru olmak, doğru çıkmak, isabetli olmak

ZUTRINKEN : German Turkish

sağlığına içmek, kadeh kaldırmak

ZUTRITT : German Turkish

giriş

ZUTRÄGLICH : German Turkish

yararlı; uygun

ZUVERLÄSSIG : German Turkish

güvenilir, emin

ZUVERLÄSSIGKEIT : German Turkish

güvenilirlik

ZUVERSICHT : German Turkish

güven