Multilingual Turkish Dictionary

Germany To Turkish

Germany To Turkish
ÖDE : German Turkish

ıssız, tenha; (can) sıkıcı

ÖFFNEN : German Turkish

açmak; de. açılmak

ÖFTER : German Turkish

daha sık

ÖFTERS : German Turkish

sık sık

ÖKONOMISCH : German Turkish

ekonomik

ÖLEN : German Turkish

yağlamak

ÖLIG : German Turkish

yağlı

ÖRTLICH : German Turkish

ölgesel, yerel

ÖSTLICH : German Turkish

doğu(sun)da

ÜBEL : German Turkish

kötü

ÜBELNEHMEN : German Turkish

darılmak, gücenmek

ÜBEN : German Turkish

alıştırma yapmak; uygulamak

ÜBER : German Turkish

üstünde. üzerinde,; üstüne, üzerine; hakkında, ilişkin;
den çok

ÜBERALL : German Turkish

her yerde

ÜBERANSTRENGEN : German Turkish

fazla yormak; de. çok yorulmak

ÜBERARBEITEN : German Turkish

yeniden gözden geçirmek; de. sürmenaj olmak

ÜBERAUS : German Turkish

gayet, son derece

ÜBERBELASTEN : German Turkish

fazla (yük) yüklemek

ÜBERBIETEN : German Turkish

daha yüksek bir fiyat önermek; üstün gelmek, geçmek

ÜBERBLICKEN : German Turkish

ir bakışta görmek

ÜBERBRINGEN : German Turkish

getirmek, götürmek, iletmek; teslim etmek

ÜBERDAUERN : German Turkish

daha uzun ömürlü olmak

ÜBERDENKEN : German Turkish

üzerinde derin derin düşünmek, ince hesaplar yapmak

ÜBERDLES : German Turkish

undan başka

ÜBERDRÜSSIG : German Turkish

ıkkın, usanmış