Multilingual Turkish Dictionary

Germany To Turkish

Germany To Turkish
ÜBERDURCHSCHNITTLICH : German Turkish

çok iyi, olağanüstü

ÜBEREIFRIG : German Turkish

gerektiğinden fazla çaba gösteren

ÜBEREILT : German Turkish

aceleci; düşüncesiz

ÜBEREINANDER : German Turkish

üst üste

ÜBEREINKOMMEN : German Turkish

uzlaşmak, anlaşmak, uyuşmak

ÜBEREINSTIMMEN : German Turkish

hem fikir olmak, katılmak; birbirini tutmak

ÜBERFAHREN : German Turkish

karşıya geçmek; (araba) ezmek, çiğnemek; eine Stelle bir yeri geçmek

ÜBERFALLEN : German Turkish

askın yapmak,basmak; saldırmak

ÜBERFLUTEN : German Turkish

su basmak

ÜBERFLÜSSIG : German Turkish

gerektiğinden çok, fazla, gereksiz

ÜBERFORDERN : German Turkish

(birinden) yapabileceğinden fazlasını istemek

ÜBERFÄLLIG : German Turkish

günü geçmiş

ÜBERFÜHREN : German Turkish

suçunu kanıtlamak; taşımak, nakletmek

ÜBERFÜLIT : German Turkish

tıka basa dolu, hıncahınç (dolu)

ÜBERFÜLLEN : German Turkish

tıka basa doldurmak, taşırmak

ÜBERGEBEN : German Turkish

eline vermek, teslim etmek; de. kusmak

ÜBERGEHEN : German Turkish

elden (gözden) geçirmek; atlamak, unutmak; geçmek, dönüşmek

ÜBERGROSS : German Turkish

çok büyük

ÜBERHABEN : German Turkish

kd.
den bıkmak

ÜBERHANDNEHMEN : German Turkish

gittikçe artmak

ÜBERHAUPT : German Turkish

genel olarak

ÜBERHEBLICH : German Turkish

urnu büyük, kendini beğenmiş

ÜBERHITZEN : German Turkish

fazla ısıtmak

ÜBERHOLEN : German Turkish

geride bırakmak,geçmek; elden geçirmek, rektifiye etmek

ÜBERHOLT : German Turkish

eski, modası geçmìş