Multilingual Turkish Dictionary

Germany To Turkish

Germany To Turkish
ÜBERHÖREN : German Turkish

işitmemek; işitmezlikten gelmek

ÜBERIRDISCH : German Turkish

doğaüstü

ÜBERLASSEN : German Turkish

ırakmak, terk etmek

ÜBERLASTEN : German Turkish

fazla yüklemek; çok yormak

ÜBERLAUFEN : German Turkish

taşmak

ÜBERLEBEN : German Turkish

(sağ) kurtulmak; daha uzun yaşamak

ÜBERLEGEN : German Turkish

düşünmek; daha üstün, daha kuwetli

ÜBERLIEFERN : German Turkish

vermek, iletmek,teslim etmek

ÜBERLISTEN : German Turkish

aldatmak

ÜBERMENSCHLICH : German Turkish

insanüstü

ÜBERMITTELN : German Turkish

yollamak, ulaştırmak, iletmek; götürmek; bildirmek

ÜBERMORGEN : German Turkish

öbür gün

ÜBERMÄCHTIG : German Turkish

karşı konulamaz, olağanüstü kuvvetli

ÜBERMÄSSIG : German Turkish

aşırı

ÜBERMÜDET : German Turkish

aşırı derecede yorgun, bitkin

ÜBERMÜTIG : German Turkish

çılgınca neşeli, son derece sevinçli

ÜBERNACHTEN : German Turkish

gecelemek, geceyi geçirmek

ÜBERNEHMEN : German Turkish

üzerine almak, kabul etmek

ÜBERPRÜFEN : German Turkish

yoklamak,kontrol etmek, denetlemek

ÜBERQUEREN : German Turkish

geçmek

ÜBERRAGEN : German Turkish

daha yüksek olmak; daha üstün olmak

ÜBERRASCHEN : German Turkish

sürpriz yapmak, şaşırtmak

ÜBERREDEN : German Turkish

kandırmak, inandırmak, ikna etmek

ÜBERREICHEN : German Turkish

sunmak, vermek, uzatmak

ÜBERREIF : German Turkish

çok olgun, zamanı geçmiş