Multilingual Turkish Dictionary

تورکجه To Persian(Farsi)

تورکجه To Persian(Farsi)
لاققیلداتماق : تورکجه فارسجا

باعث لق لق چیزی شدن

لال : تورکجه فارسجا

بی زبان
ساکت
آرام
بی سر و صدا
گنگ

لالاماق : تورکجه فارسجا

تضرع کردن
عجز و لابه کردن
التماس کردن

لام : تورکجه فارسجا

آرام
آهسته
ساکت

لاو : تورکجه فارسجا

موم عسل

لاواش : تورکجه فارسجا

نان لواش
به صورت لواش وارد زبان فارسی شده است

لاواشچی : تورکجه فارسجا

لواش پز

لای : تورکجه فارسجا

لایه
طبقه
قشر
چینه
یکپارچه
ردیف
لنگه(در و پنجره)

لپه‌لنمک : تورکجه فارسجا

موجدار شدن
موج داشتن
لپه شدن
به صورت لپه در آمدن

لپه‌لی : تورکجه فارسجا

موج موج
لپه دار
مغزدار(گردو و غیره)

لپیرچی : تورکجه فارسجا

ردیاب

لت : تورکجه فارسجا

گوشت میوه
لخت
بیحال
مثل گوشت وارفته

لخلخه : تورکجه فارسجا

پریشانی
تفرقه

لله : تورکجه فارسجا

دایه
پرستار بچه
خطاب محترمانه به بزرگسالان

للیمک : تورکجه فارسجا

التماس کردن
تضرع کردن
لابه کردن
له له کردن
برای رسیدن به چیزی دل پرپر کردن

لمپه : تورکجه فارسجا

سقف
بام

لمس : تورکجه فارسجا

سست
بیحال
بی حس
لمس
بساوش

لمسیتمک : تورکجه فارسجا

گول زدن

لمه : تورکجه فارسجا

طاقچه
رف
کلبه ی دهقانی
سایبانی که در جالیز و مزرعه می سازند

لنگج : تورکجه فارسجا

خرچنگ

لوپ : تورکجه فارسجا

لاف
گزاف
گزافه

لنگرلمک : تورکجه فارسجا

لنگر زدن
تکان دادن
موقع راه رفتن به راست و چپ مایل شدن

لوتلمک : تورکجه فارسجا

لخت کردن
برهنه کردن

لورت : تورکجه فارسجا

شکم گنده

لورو : تورکجه فارسجا

لری
ساده
بی شیله پیله
عرق گیری که زیر زین می گذارند