Multilingual Turkish Dictionary

ÇABALATMAQ

ÇABALATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

oşuna uğratmaq, oyalatmaq.
uğraştırmaq. çalışdırmaq. qeyrətləndirmək

ÇABALATMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to cause / to force smb. to flounder

ÇABALATMAQ : Az Turkish Farsi

مص.سب.به تلاش انداختن