Multilingual Turkish Dictionary

ÇABAN

ÇABAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaltan. qalqıtan. qalxan. sıçrayan

ÇABAN : Turuz Dictionary

qeyrətin. çalışman.
çaban nəsə yazın o, istək nəsə çalış ol

ÇABAN : Turuz Dictionary

qeyrətin. çalışman.
çaban nəsə yazın o, istək nəsə çalış ol