Multilingual Turkish Dictionary

ÇADRA

ÇADRA : Azerbaijani English Dictionary

i. veil; yashmak; çadranı atmaq to take* off the veil; məc. to become* emancipated

ÇADRA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Qadrnlarrn başdan topuğacan bedenlerini örtmek üçün işletdikleri bürün-cek; çarşab. çadra örtmək.
[Cahan:]
.Qoy elə bu güncə çadramı başıma salıb gedim, [Əsger] üçün qız bəyənib seçim. U.Hacıbe-yov. Külək vurduqca Tellinin qıyqacı örtdüyü çadrasını yelləndirirdi. S.Hüseyn.

ÇADRA : Az Turkish Farsi

باشامه(زنان)
به صورت چادر وارد زبان فارسی شده است