Multilingual Turkish Dictionary

ÇALPA

ÇALPA : Arin Turkish Etimology Dictionary

> çəlipa. xaç.
sulu.
çapuq. batağlıq. çamrul. layqa.
çapuq. əğri. bükrü

ÇALPA : Arin Turkish Etimology Dictionary

çapla. çapal. kövüş. başmaq. ayaqqabı

CALPA : Turuz Dictionary

umumi. calpa abal: umumi durum

ÇALPA : Turuz Dictionary


məqnə. (başam. başama. rusəri).
palça. bulamac. cıvıq, sıvıq yoğur, xəmir

ÇALPA : Turuz Dictionary

duvar üzünə çarparaq, çalparaq, çırparaq vurulan sıva, suva. çarparaq, çalparaq, çırparaq yapılan nərsə

ÇALPA : Turuz Dictionary

ölçülü biçilmiş ağac, təxdə, parça. qəvarə.
iki çalpa qumaş.
palça. palçıq. baldağ. balcağ. balçıq. çamır. zığ. ləcən.
yalpa.
(çalmaq). aslalan, taxılan bər bəzək. şal şalqqatar. (zivər. arayiş).
çalpa çulpa: zivər alat.
şalpa. parça..¶-çalpa darağ: iri dişli..¶-çalpa iğnə: çəngəlli, qullablı iğnə. sancağ

ÇALPA : Turuz Dictionary

çalpağ. palçıqlı. zığlı. kəsif. pis

ÇALPA : Turuz Dictionary

çəkə. çəkin. yaxanın göğsə doğru çönən, devrilən bölümü

ÇALPA : Turuz Dictionary

çapal. çapa. daz. kaz. < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. dazlaq. dazalaq.
saçı tökülmüş. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq. çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq. qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. saçsız.
kavlaq kişi.
kavlaq öküz.
bitəksiz. bitgisiz. quru topraq.
qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz. çoraq. çovraq. şoraq.
qapay. qapağ. qabağ. buynuzsuz malqara. kəl

CALPA : Turuz Dictionary

umumi. calpa abal: umumi durum

ÇALPA : Turuz Dictionary


məqnə. (başam. başama. rusəri).
palça. bulamac. cıvıq, sıvıq yoğur, xəmir

ÇALPA : Turuz Dictionary

duvar üzünə çarparaq, çalparaq, çırparaq vurulan sıva, suva. çarparaq, çalparaq, çırparaq yapılan nərsə

ÇALPA : Turuz Dictionary

ölçülü biçilmiş ağac, təxdə, parça. qəvarə.
iki çalpa qumaş.
palça. palçıq. baldağ. balcağ. balçıq. çamır. zığ. ləcən.
yalpa.
(çalmaq). aslalan, taxılan bər bəzək. şal şalqqatar. (zivər. arayiş).
çalpa çulpa: zivər alat.
şalpa. parça..¶-çalpa darağ: iri dişli..¶-çalpa iğnə: çəngəlli, qullablı iğnə. sancağ

ÇALPA : Turuz Dictionary

çalpağ. palçıqlı. zığlı. kəsif. pis

ÇALPA : Turuz Dictionary

çəkə. çəkin. yaxanın göğsə doğru çönən, devrilən bölümü

ÇALPA : Turuz Dictionary

çapal. çapa. daz. kaz. < kavz < kavuz. kəfzəl. kəvçəl > keçəl. dazlaq. dazalaq.
saçı tökülmüş. kavlaq. tüksüz. qındır. qıldır. qıldaq. dazıq. mazıq. çavlaq. kavlaq. cavlaq. qavlaq. kal. kələş. kəvəl. qırbaş. qındır. qıldır. qıldaq. qındır. qıldır. qıldaq. qırbaş. qıra qır. saçsız.
kavlaq kişi.
kavlaq öküz.
bitəksiz. bitgisiz. quru topraq.
qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. qıylan. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz. çoraq. çovraq. şoraq.
qapay. qapağ. qabağ. buynuzsuz malqara. kəl