Multilingual Turkish Dictionary

ÇALQAN

ÇALQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalağan. çalıq.
utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. arsız. utanması qıt. açıq saçıq.
parraq. bərraq. cilalı.
canlı. dirik.
çalqan ruhlu: canlı dollu. gümrah ruhlu. dirik ruhlu.
çalaq. çalağan. çalğan. zirəng. başlı. huşlu.
giro. giroqan.
çaxan.
kələk. əğrib. giriz. gizir. girişim.
çalğan. çalağan. çalqan. çalaq. zirəng. başlı. huşlu. fəal. yaptal.
çalağan. parlaq. parraq. bərraq. çalıq. cilalı.
çalan. qandıran. avlayan. avlac. avqar. aldatan. torlayan. oğurlayan.
qalqan. boyunduruğun iki bölümünün, arasında ki qalxız bölüm.
qalqan. dəvə tikanı.
qalqan. boyunduruğun çubuğu, ağacı.
qeyrətli.
diri, çalqan ruh: gəzən dol. canlı dol

ÇALQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalğan. ( < çal).
diqqətsiz. dağınaq.
çalağ. ( > çalak (fars)). çabuq. iti.
çalqaş. məğrur. qeyrətli.
yalan. boş. fani.
yoluğan. müsri. xəstəliyin bir yerdən başqa bir yerə yeriməsi, keçməsi.- çalqan yaşav: çalqan duniya: fani dünya. boş yaşam

ÇALQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalğan. qalğan. döğüş gəmisi. nav

ÇALQAN : Turuz Dictionary

çalğan.
pişrəvəndə.
mubariz.
dovtələb

ÇALQAN : Turuz Dictionary

çalğan. tırp. turp.
acı çalğan: acı turp

ÇALQAN : Turuz Dictionary

çalğan. çabağan. çalağan. etgən. atılqan. qılqan. yapqan. yaptal. təpəgin. tırışqan. tirişgən. qonuşqan. çalışqan. gursaqlı. qursaqlı. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. qıllı. işgər. işlənğ. işlən. işəgən. işəcən. edərmən. yaraqıl. yaravqan. yarval. yardal. başarcanğ. becərgən. öznə. aldırqan. əzimkar. əktiv. cəsarətli. qeyrətli. fəal

ÇALQAN : Turuz Dictionary

çalğan. çalğana. çalxan. çalxana. qalvan. qallavan. çalvan. çalvana. çallavan. çallağan. çallaxan.
çevrəsi örtülü, bir yanı çalıq, açıq olan yer.
işevi. kərxana. fabrika

ÇALQAN : Turuz Dictionary

çalğan.
pişrəvəndə.
mubariz.
dovtələb

ÇALQAN : Turuz Dictionary

çalğan. tırp. turp.
acı çalğan: acı turp

ÇALQAN : Turuz Dictionary

çalğan. çabağan. çalağan. etgən. atılqan. qılqan. yapqan. yaptal. təpəgin. tırışqan. tirişgən. qonuşqan. çalışqan. gursaqlı. qursaqlı. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. qıllı. işgər. işlənğ. işlən. işəgən. işəcən. edərmən. yaraqıl. yaravqan. yarval. yardal. başarcanğ. becərgən. öznə. aldırqan. əzimkar. əktiv. cəsarətli. qeyrətli. fəal

ÇALQAN : Turuz Dictionary

çalğan. çalğana. çalxan. çalxana. qalvan. qallavan. çalvan. çalvana. çallavan. çallağan. çallaxan.
çevrəsi örtülü, bir yanı çalıq, açıq olan yer.
işevi. kərxana. fabrika

ÇALQAN : Az Turkish Farsi

پیشرفت و یا حرکت زخم از جایی به جای دیگر