Multilingual Turkish Dictionary

ÇAMIRLAMAQ

ÇAMIRLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ləkə sürmək. ləkələmək. kötüləmək. qaralamaq. alçatmaq. pisləmək

ÇAMIRLAMAQ : Turuz Dictionary

alğılamaq. palçıqlamaq

ÇAMIRLAMAQ : Turuz Dictionary

alğılamaq. palçıqlamaq

ÇAMIRLAMAQ : Az Turkish Farsi

گل آلود کردن
گلی کردن